• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ • นายอภิศร ทิพเสนา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0812621295
  อีเมล์: krooyingyai@nongkhai2.go.th
  นางสาวปนัดดา ศิลปชัย
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
  วิทยฐานะ ชำนาญการ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0823771105
  อีเมล์: Panadda_277@hotmail.comโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418242 อีเมล์: 43020166@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]