• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  6
  โนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
  11
  รัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 


โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418242 อีเมล์: 43020166@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]